Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Villa Brevik är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Villa Brevik äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se.


Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar


Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten​

Deltagarhantering
Vid större möten och event är det mycket att tänka på. Vi avlastar er gärna genom att ta hand om allt från utskick av inbjudningar, verktyg för deltagarregistrering till skräddarsydd webbsida för ert arrangemang. Ni väljer förstås själva hur mycket eller lite hjälp ni vill ha. I samarbete med Svenska Möten erbjuder vi;

Digital plattform
- Skräddarsydd hemsida
- Utskick av inbjudan
- Verktyg för registrering

Registrering
- Deltagarregistrering på plats
- Hantering av namnbrickor
- Kommunikation med deltagarna innan, under och efter mötet

Uppföljning
- Återkoppling från samtliga deltagare
- Sammanställning
- Rapportering

Kontakt

Villa Brevik
Brevik Meetings AB
Södra Kungsvägen 254
181 65 LIDINGÖ

Du når oss på:
Tel: 
08-766 65 00
E-post: reception@villabrevik.se
fax: 08-766 54 73